استفاده از دوره های آموزشی و محصولات «کالج صنایعشو» به منزله قبول شرایط و ضوابط زیر است:

  1. هر پکیج و دوره و محصول سفارش داده شده، صرفا مختص استفاده دریافت کننده اصلی آن پکیج است و فرد تهیه کننده، نباید آن را به هر نحوی منتشر نماید و یا در اختیار دیگران قرار دهد.
  2. کلیه مسئولیت های مرتبط با صحت علمی محتوای آموزشی ارائه شده، مربوط به مدرس مجموعه آموزشی است و «صنایعشو» مسئولیتی در این خصوص ندارد.
  3. آموزش های «صنایعشو» به عنوان منبع مطالعه و یادگیری فردی می باشند. کالج صنایعشو و مدرسین مجموعه های ما، مسئولیتی در قبال پاسخگویی به پرسش های علمی و موردی استفاده کنندگان از آموزش ها ندارند.
  4. آموزش های «صنایعشو»، صرفا برای اهداف آموزشی طراحی شده اند.