پکیج جامع مشاوره و کوچینگ شغلی مهندسی صنایع
11%
تخفیف

پکیج جامع مشاوره و کوچینگ شغلی مهندسی صنایع همراه با یک هفته مشاوره و کوچینگ شغلی رایگان

دوره جامع مشاوره شغلی مهندسی صنایع، 0 تا 100 ورود به بازار کار مهندسی صنایع: یکی بود یکی نبود، صنایعشو…

21
180,000 تومان 160,000 تومان