پکیج مقدماتی ارزیابی کار و زمان و مبانی برنامه ریزی تولید

ارزیابی کار و زمان، درسی پایه‌ای و بسیار ساده و کارا در صنعت کارسنجی و زمانسنجی از علوم پایه و…

4
120,000 تومان