آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه رایگان و مناسب ورود به بازار کار
95%
تخفیف

پکیج جامع کنترل پروژه به صورت پروژه محور: مناسب ورود به بازار کار

بهترین پکیج جامع آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه مناسب ورود به بازار کار و کاربردی دوره جامع کنترل پروژه…

1,175
800,000 تومان 39,000 تومان