آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه کاملا رایگان و مناسب ورود به بازار کار
100%
تخفیف

پکیج جامع رایگان کنترل پروژه به صورت پروژه محور : مناسب ورود به بازار کار

بهترین پکیج جامع رایگان آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه مناسب ورود به بازار کار و کاربردی دوره جامع کنترل…

753
750000 – رایگان!