پکیج جامع مشاوره و کوچینگ شغلی مهندسی صنایع
40%
تخفیف

پکیج جامع مشاوره و کوچینگ شغلی مهندسی صنایع همراه با 45 دقیقه مشاوره و کوچینگ شغلی رایگان

دوره جامع مشاوره شغلی مهندسی صنایع، 0 تا 100 ورود به بازار کار مهندسی صنایع: یکی بود یکی نبود، صنایعشو…

31
199,000 تومان 119,000 تومان