پکیج جامع مشاوره و کوچینگ شغلی مهندسی صنایع
59%
تخفیف

پکیج جامع مشاوره شغلی و بازار کار مهندسی صنایع + 3 جلسه وقت مشاوره و کوچینگ رایگان (هدیه)

دوره جامع مشاوره شغلی مهندسی صنایع، 0 تا 100 ورود به بازار کار مهندسی صنایع: یکی بود یکی نبود، صنایعشو…

50
490,000 تومان 199,000 تومان