پکیج جامع مشاوره و کوچینگ شغلی مهندسی صنایع
80%
تخفیف

پکیج جامع مشاوره شغلی و بازار کار مهندسی صنایع + 6ساعت مشاوره و کوچینگ شغلی و درآمدزایی رایگان (هدیه)

دوره جامع مشاوره شغلی مهندسی صنایع، 0 تا 100 ورود به بازار کار مهندسی صنایع: یکی بود یکی نبود، صنایعشو…

68
قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 245,000 تومان است.