دوره مدیریت کسب و کار
99%
تخفیف

دوره پیشرفته مدیریت کسب و کار،درآمد و فروش نامحدود با رشد کسب و کار

دوره پیشرفته مدیریت کسب و کار،درآمد و فروش نامحدود با رشد کسب و کار  این دوره ترکیبیات استاندارد ها و…

3
قیمت اصلی 50,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 499,000 تومان است.